Elektroniczne papierosy oraz płyny do ich uzupełniania solidnej marki King e-cigar. Klatka 5/1, e-mail: eking.olsztyn@gmail.com.